Συνάντηση μελών της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων με Πρέσβη της Ελλάδας στα Σκόπια

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Telegram

Στις 15.11.2023 πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ της Πρέσβεως κας Σ. Φιλιππίδου και στελεχών της Αρχής και της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων (ΕΕΕ).  Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η αποτίμηση της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα κατά το τελευταίο έτος, οι μελλοντικές πρωτοβουλίες, η περαιτέρω συνεργασία σε ζητήματα ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων καθώς και ενδεχόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Στη συζήτηση αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

Α. Κατά κοινή παραδοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν την επιχειρηματική δράση τους στην χώρα. Ωστόσο, η γενική οικονομική κατάσταση της Βόρειας Μακεδονίας αξιολογήθηκε ως στάσιμη, με ασθενής σχετικά ρυθμούς ανάπτυξης. Γενική αίσθηση πάντως παραμένει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό καθώς η ραγδαία μείωση πληθυσμού, ιδίως των παραγωγικών ηλικιών, λόγω μετανάστευσης, δυσχεραίνει την ανεύρεση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού αλλά και συρρικνώνει την ζήτηση. Αντιστάθμισμα στο τελευταίο, αποτελεί η αύξηση των μισθών, ωστόσο, δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση.

Β. Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ά. Βλάχος και τα μέλη της ΕΕΕ επανέλαβαν τη σημασία ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας των δύο χωρών, με έμφαση στη Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης, η οποία συνεχίζει να αποτελεί αντικίνητρο επενδύσεων από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, έθεσαν ζήτημα σημαντικών καθυστερήσεων στην συνοριακή διέλευση των Ευζώνων η οποία παρακωλύει την ομαλή είσοδο των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων στην χώρα.

Γ. Η Πρέσβης κα Φιλιππίδου έθεσε τη σημασία συνεργασίας σε ζητήματα υλοποίησης δράσεων κοινωνικής, εταιρικής ευθύνης των ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να επιφέρουν το μέγιστο δυνατό θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία με την ταυτόχρονη ανάδειξη της δράσης τους. Ως προς αυτό, συμφωνήθηκε ο κοινός συντονισμός στο άμεσο μέλλον.

Δ. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην συνάντηση περιέλαβαν τις: Stopanska Bank (Ομίλου ΕτΕ), ΟΚΤΑ (Ομίλου ΕΛ.ΠΕ), EDS (Ομίλου ΔΕΗ), Mermernen Kobinat (Μονοπρόσωπη Μάρμαρα Παυλίδης), Navridis (Νομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες), Evrokonsultanti, Zito Luks (ElBisco). Στην συνάντηση συμμετείχε για πρώτη φορά και η νεοδραστηριοποιούμενη στην χώρα εταιρεία ταχυμεταφορών Γενική Ταχυδρομική.