ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ STOPANSKA BANKA ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΚΟΠΙΩΝ

ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ STOPANSKA BANKA ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΚΟΠΙΩΝ

Η “Stopanska Banka AD – Skopje”, μετά τη δωρεά μηχανήματος υπερήχων στη χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου “St. Naum Ohridski” στα Σκόπια, το 2019, σήμερα ξεκίνησε τη διαδικασία για δωρεά προς την Κλινική πρόσθετου χειρουργικού και λαπαροσκοπικού εξοπλισμού, με τον οποίο βελτιώνεται η δυναμική της κλινικής και παρέχεται μακροχρόνια στήριξη για τον αυξανόμενο αριθμό των…