За Нас

Локација:

бул. Климент Охридски бр. 30
1000, Скопје
Северна Македонија

Телефон:

+389 71 303 463

Грчка Бизнис Асоцијација
Прва Асоцијација на Грчките Компании во Северна Македонија е основана во Скопје на 26 јуни 2020.

Основачи на Асоцијацијата се 16 големи Грчки компании во Северна Македонија

Целта на Грчката Бизнис Асоцијација е да го заштити и промовира финансискиот и професионалниот интерес на нејзините членови, како и да гради врска помеѓу бизнис заедниците на Грција и Северна Македонија.