Формирано Здружение на грчки бизниси во Северна Македонија

Формирано Здружение на грчки бизниси во Северна Македонија

Здружение на грчки бизниси во Северна Македонија е основано во Скопје на 25 јуни 2020. Целите на Здружението се заштита и промоција на економските и професионалните интереси на членовите, како и развој на односите меѓу бизнис заедниците меѓу двете земји. Основачите на Здружението се 16 големи грчки компании во Северна Македонија, а за претседател е избран Арис Влахос, додека…