ДУШАН МИТРЕВ СТАНА НОВ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА „ПИВАРА СКОПЈЕ“

ДУШАН МИТРЕВ СТАНА НОВ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА „ПИВАРА СКОПЈЕ“

Од 1 јуни 2023 година нов генерален директор на Пивара Скопје е Душан Митрев. Тој на оваа позиција доаѓа по Горан Сладиќ кој продолжува да раководи со деловните операции на Coca-Cola HBC во Нигерија. Новиот генерален директор на Пивара Скопје, Душан Митрев одлично ја познава Пивара Скопје, нејзиниот развој, вработените, бредновите и нивната позицијата на…